تولید انواع بذر، وارد کننده کود، طراحی و تولید گلخانه
حمید امیرسیدی، مدیرعامل شرکت تولید بذر هامون، به‌عنوان نخستین واردکننده نشای توت فرنگی اصلاح شده به کشور، به «فرصت امروز» می‌گوید: سطح زیرکشت توت‌فرنگی به دلیل قیمت بالای این محصول در کشور رو به گسترش است.

حمید امیرسیدی، مدیرعامل شرکت تولید بذر هامون، به‌عنوان نخستین واردکننده نشای توت فرنگی اصلاح شده به کشور، به «فرصت امروز» می‌گوید: سطح زیرکشت توت‌فرنگی به دلیل قیمت بالای این محصول در کشور رو به گسترش است.

در تاریخ 94/1/29 شرکت هامون اولین بازدیدکنندگان رسمی خود در سال 94 را میزبانی کرد. دکتر عاشوری و دانشجویان همراه از صبح روز شنبه وارد مجموعه هامون شدند.

در تاریخ 94/1/29 شرکت هامون اولین بازدیدکنندگان رسمی خود در سال 94 را میزبانی کرد. دکتر عاشوری و دانشجویان همراه از صبح روز شنبه وارد مجموعه هامون شدند.

علم آنقدر پیشرفت کرده که همچون هوا، همه جا را فرا گرفته، اما مهم تر از آن، زودفهمی، تیزفهمی و تدبیر در بکار گیری سریع و به موقع آن است.
در کشور ما هستند مردانی که وظایف دولت را انجام می دهند در حالیکه بودجه ها، امکانات و فرصت ها همگی در انحصار سازمان های عریض و طویل و عمدتا بی کفایتی دولتی است. متاسفانه آنها حتی از ایجاد انگیزه یا تشویق فعالان بخش خصوصی برای انتقال پدیده های نو در کشاورزی به زارعان میهن استفاده نمی کنند.

علم آنقدر پیشرفت کرده که همچون هوا، همه جا را فرا گرفته، اما مهم تر از آن، زودفهمی، تیزفهمی و تدبیر در بکار گیری سریع و به موقع آن است. در کشور ما هستند مردانی که وظایف دولت را انجام می دهند در حالیکه بودجه ها، امکانات و فرصت ها همگی در انحصار سازمان های عریض و طویل و عمدتا بی کفایتی دولتی است. متاسفانه آنها حتی از ایجاد انگیزه یا تشویق فعالان بخش خصوصی برای انتقال پدیده های نو در کشاورزی به زارعان میهن استفاده نمی کنند.

آرشیو خبر